1. صفحه اصلی >
  2. بهینه سیستم صنایع


شروع کار

شرکت فنی مهندسی بهینه سیستم صنایع

شرکت فنی مهندسی بهینه سیستم صنایع تلاش کرده است تا با ایجاد کارگروه های تخصصی،مجموعه ای متنوع از استادان، مدیران وکارشناسان را در کنار هم قرار دهد تا با هم افزایی یکدیگر بتوانند کارنامه ای سرشار از تلاش، مهارت و کامیابی ارائه نمایند. خدمات این کارگروه های تخصصی در حوزه های امکانسنجی،مدیریت و نظارت،تحقیقات بازاریابی،آموزش،مدیریت و بازاریابی،مشاوره و انتقال تکنولوژی،مشاوره بهره وری و بهبود کیفیت عرضه میگردد.

ماموریت ما

در راستای ارتقای ارزش های مشتریان خود:

  • بهینه سازی سیستم ها
  • ارائه راه کارها
  • ارائه راه کارها
2009
پروژه
120
مشتری

جایگاه ما

در انجمن مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

با توجه به رسالت های کانون در راستای ساماندهی و نظارت بر حسن انجام طر حهای امکان سنجی و نظارت بر طرح های بانکی لازم است که طرح ها توسط مشاورینی انجام گردد که تخصص لازم در بخشهای پرسنلی و سابقه پروژه ای را دارا باشند لذا در این بخش برای مجریان طرح ها و یا متقاضیان تسهیلات این امکان بوجود آمده است.

بانک‌ها و موسسات تأمين کننده منابع مالی طرح‌ها درفرآيند پرداخت تسهيلات، به منظور اطمينان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح‌های متقاضيان نيازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشد.


مشتریان ما